Program

Program

14 KASIM 2020 - CUMARTESİ 

10:00  - 11:50 OTURUM -20
Oturum Başkanları : Ferruh Zorlu, Cemil Uygur
10:00-10:20 Prostat Kanserinin Tanı ve Evrelemesinde PSMA PET’in Güncel Yeri 
  Gamze Çapa Kaya 
10:20-10:40 Primer Metastatik Prostat Kanserinde Tedavi Seçenekleri - Ülkemizde Standart Tedavi Ne Olmalı?
  Ali Tekin
10:40-11:10 Oligometastatik Prostat Kanserinde Lokal Tedavinin Yeri Var Mıdır? 
  Güven Aslan
11:10-11:40 Yüksek Riskli Prostat Kanseri
Moderatör: Sinan Sözen
Cerrahi (±HT± KT) ile Tedaviye Başlarım
Bülent Akdoğan
Radyoterapi (±HT± KT) ile Tedavi Yaparım
Şefik İğdem
11:40-11:50 Tartışma
11:50-12:00 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
12:00-12:30 UYDU SEMPOZYUMU (Astellas)
Farklı Bakış Açılarıyla AAM Tedavisi ve Betmiga
Konuşmacılar: Ali Ergen, Levent Emir, Naşide Mangır
12:30-12:35 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
12:35-14:25 OTURUM -21
Oturum Başkanları : Şaban Sarıkaya,  Cem Aygün
12:35-13:05 PANEL : Risk Sınıflaması Eşliğinde Veziko-Üreteral Reflü 
Moderatör : Serdar Tekgül 
Kimlere, Hangi Görüntüleme Kullanılarak Tarama Yapılmalı? 
Berk Burgu
Hangi Hasta Gruplarında Reflü Mutlaka Düzeltilmeli? 
Hasan Serkan Doğan 
13:05-13:25 Long Term Oncological and Fertility Issues of Undescended Testis: Is it Preventable?
  Christian Radmayr
13:25-13:45 Geçmişten Günümüze Açık Üriner Diversiyon
  Serdar Tekgül
13:45-14:15 PANEL : Çocukta 8 mm Alt Kalis Taşına Ne Yapıyorum? 
Moderatör : Nihat Satar
ESWL
Serhat Gürocak
RIRS
Onur Kaygısız
PCNL
Mesut Pişkin
14:15-14:25 Tartışma
14:25-14:30 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
14:30-15:10 UYDU SEMPOZYUMU  (Lilly)
Tadalafil’in ED & AÜSS’da Etkinliği - 15 Yıllık Orijinal Deneyim
Konuşmacılar: Emre Akkuş , Hamdi Özkara 
15:10-15:15 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
15:15-16:35 OTURUM -22
Oturum Başkanları : Tufan Tarcan, Rasin Özyavuz
15:15-15:35 Where are We with Mini-Slings and Injectables to Treat SUI
  Karl Dietrich Sievert
15:35-15:55 News from The Neuromodulation Side
  Karl Dietrich Sievert
15:55-16:25 PANEL  : SUI Cerrahisi ve Meş Komplikasyonlarıyla Başetme
Moderatör : Cüneyd Özkürkçügil
Panelistler: Aydın Yenilmez, Gökhan Temeltaş, Lokman İrkilata
16:25-16:35 Tartışma
16:35-16:40 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
16:40-17:20 UYDU SEMPOZYUMU (Pfizer)
Cardura XL ile 8’de 8
Moderatör:  A. Adil Esen
Konuşmacılar: Ceyhun Özyurt, Bülent Alıcı
17:30-18:50 OTURUM -23
Oturum Başkanları : Levent Sağnak, İlteriş Tekin
17:30-17:50 Multiparametrik MRI Prostat Kanserinde Neleri Değiştirdi? Fokal Tedaviler
  Cenk Y. Bilen
17:50-18:10 Taş Hastalığı ve Radyasyon: Bir Üroloğun Bilmesi Gerekenler 
  Yılören Tanıdır
18:10-18:40 PANEL : İmpakte Üst Üreter Taşında Yaklaşım
Moderatör : Sinan Zeren
Panelistler: Antegrad Yaklaşım
Sedat Öner
Laparoskopik Yaklaşım
Ozan Bozkurt
Retrograd Yaklaşım
Barbaros Başeskioğlu
18:40-18:50 Tartışma
18:50-18:55 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
18:55-19:05 Günün Özeti 
  Oktay Özman