Program

Program

15 KASIM 2020 - PAZAR 

10:00 - 11:20  OTURUM - 24
Oturum Başkanları : Barbaros Başeskioğlu, Sağfettin Kaya
10:00-10:20 Adrenal Kitlelerin Laparoskopik Cerrahisi - Neredeyiz?
  Ender Özden
10:20-10:40 Böbrek Tümörlerinde Trifecta Perspektifinde Parsiyel Nefrektomi: Laparoskopi / Robot
Moderatör : Haluk Özen
Laparoskopi
Ömer Demir
Robot
Haluk Akpınar 
10:40-11:10 Laparoskopik Cerrahide Komplikasyonları Önleme ve Komplikasyonların Tedavisi
Moderatör: Yakup Kordan
Batına Giriş Sırasındaki Komplikasyonlar
Kaan Gökçen
İntraoperatif Komplikasyonlar
Nihat Karakoyunlu
Batından Çıkış Sırasındaki Komplikasyonlar
Necmettin Mercimek 
11:10-11:20 Tartışma
11:20-11:30 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
11:30 - 12:50 OTURUM - 25
Oturum Başkanları : Oktay Demirkesen, Hasan Erdal Doruk
11:30-12:00 Farklı Açılardan BPH'a Bakış
Moderatör : Ali Ergen
İşlevsel Üroloji Açısından
Ceyhun Özyurt
Onkolojik Açıdan
Özdal Dillioğlugil
Androlojik Açıdan
Hasan Deliktaş
12:00-12:20 Fake News on BPH
  Matthias Oelke
12:20-12:40 Postprostatektomi İnkontinans Yönetimi
  Bedreddin Seçkin, Mesut Gürdal
12:40-12:50 Tartışma
12:50-13:00 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
13:00-13:40 UYDU SEMPOZYUMU (Recordati) 
Çift Etkili Antimuskarinikler Hayat Kalitesini Nasıl Etkiliyor?
Konuşmacılar: Bedreddin Seçkin, Zafer Aybek
13:40-13:50 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
13:50-14:20 İsmail Küçükkaya ile Habercilik etiği ve sağlık üzerine bir söyleşi
"Bilimsel Bakış”
Söyleşi: Serdar Tekgül
14:20-14:35 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
14:35-15:35 OTURUM - 26
Oturum Başkanları : Bülent Alıcı, Reha Girgin
14:35-14:55 Penis Lengthening Operations? Are They Feasible?
  Asif Muneer 
14:55-15:25 KURS : Penil Protez
Moderatör: Halim Hattat
Hasta Seçimi ve Değerlendirilmesi
Tahsin Turunç 
Adım Adım Penil Protez
Tahir Turan
Penil Protez Komplikasyonları ile Başa Çıkma
Levent Peşkircioğlu
15:25-15:35 Tartışma
15:35-15:45 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
15:45-17:05 OTURUM - 27
Oturum Başkanları :Feridun Şengör,  Can Öbek
15:45-16:15 PANEL : Prostat Biyopsisi-Güncel Kavramlar ve Yaklaşım 
Moderatör : Talha Müezzinoğlu
Standart TRUS Biyopsi 
Alp Özkan
MR-Füzyon Biyopsi
Serdar Çelik
16:15-16:35 The Epidemiology of Prostate Cancer:  What We Learned from Autopsy Study and its Relevance to Clinical Practice
  Gabriel Haas
16:35-16:55 Contemporary Approach to Small Renal Masses
  Börje Ljungberg
16:55-17:05 Tartışma
17:05-17:15 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
  OTURUM - 28
Oturum Başkanları : Fehmi Narter, Salih Alar
17:15-17:35 Bilimsel Makale Yazımı ve Gönderilecek Dergi Seçiminde Dikkat Edilecekler
  Naşide Mangır 
17:35-17:55 Ürogenital Travmaya Yaklaşım: Güncel Durum
  Murat Baykam
17:55-18:15 Laparoskopik Donör Nefrektomi Komplikasyonları 
  F. Tuncay Akı 
18:15-18:45 PANEL : Transplantasyon 
  Moderatör : Kamil Yakupoğlu
  Robotik Böbrek Nakli
  Burak Koçak
  Laparoskopik Böbrek Nakli
  Ender Özden
18:45-18:55 Tartışma
18:55-19:00 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
19:00-19:10 Günün Özeti  
  Sedat Eğriboyun
19:10-19:20 Bildiri Ödülleri ve Kapanış 
H. Serkan Doğan