Program

Program

8 KASIM 2020 - PAZAR

10:00 -11:30 OTURUM -6
Oturum Başkanları : Ali Rıza Kural, Ömer Demir
10:00-10:20 RIRS vs Mini-PCNL for Renal Stones: Which Will Win the Race?
  John Denstedt
10:20-10:40 Abdominoperineal Rezeksiyon Sonrası Üriner Diversiyon Nasıl Olmalı?
  Sertaç Yazıcı
10:40-11:00 Özellikli Vakalarda PNL (Anomalili Böbrekler, Prone, Supine)
  İlker Gökçe
11:00-11:20 PNL'de Minyatürizasyon: Sınırlara Geldik mi? Avantaj ve Dezavantajlar?
  İ. Atilla Arıdoğan
11:20-11:30 Tartışma
11:30-11:40 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
11:40-12:20 UYDU SEMPOZYUMU  ( J&J)
  ‘’Zytiga ile Metastatik Hormon Duyarlı Prostat Kanserinde * Genişleyen Ufuklar  *Kemoterapiye Uygun Olmayan Hastalar"
  Konuşmacılar :Sinan Sözen, Mustafa Erman
12:20-12:25 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
12:25-13:35 OTURUM -7
Oturum Başkanları :Bülent Alıcı, Hamdi Özkara
12:25-12:45 Erektil Disfonksiyonlu Hastalarda Li-ESWT                                      
  Bülent Alıcı
12:45-13:05 Peyronie Cerrahisinde Yenilikler
  Emre Akkuş
13:05-13:25 Botulinum Toxin A for Erectile Dysfunction
  Francois Giuliano
13:25-13:35 Tartışma
13:35-13:40 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
13:40-14:10 UYDU SEMPOZYUMU (Ontex)
  Enürezis Nokturna ve Hayat Kalitesi
  Serdar Tekgül
14:10-14:15 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
14:15 - 16:15 OTURUM - 8
Oturum Başkanları : Yaşar Bedük, Çağ Çal
14:15-14:35 Prognostic Factors for Survival in Muscle Invasive Bladder Cancer After Definitive Treatment
  Fred Witjes
14:35-14:55 BCG Yanıtsız Kasa Invaze Olmayan Hastada Tedavi Seçenekleri  
  Evren Süer 
14:55-15:25 cT2N0M0 Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi
  Moderatör: Güven Aslan
  Neoadjuvan Veririm
  Saadettin Eskiçorapçı
  Gerekirse Adjuvan Veririm
  Volkan İzol
15:25-15:45 Sistektomi Sonrası Kime Hangi Diversiyon Yapılmalı? 
  Deniz Bolat
15:45-16:05 Mesane Kanseri Zorlu Olgular
  Moderatör:  Sümer Baltacı
  Panelistler: Bülent Soyupak, Hayrettin Şahin,  Yakup Kordan
16:05-16:15 Tartışma
16:15-16:25 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
16:25 - 17:55 OTURUM - 9
Oturum Başkanları : Reşit Tokuç, A. Rüknettin Arslan
16:25-16:45 Antenatal Hidronefroz Değerlendirilmesi: Kime Ne Zaman?
  Şaban Sarıkaya
16:45-17:05 Obstrüktif Megaüreterde Tedavi Yöntemleri: Artılar ve Eksiler
  Cem Akbal
17:05-17:25 Pediatrik Nörojen Mesanede Cerrahiye Girmeden Önceki Tedaviler
  Hüseyin Tarhan
17:25-17:45 Pediatrik Ürolojik Rekonstrüktif Cerrahide Laparoskopi ve Robotun Güncel Durumu
  Bülent Önal
17:45-17:55 Tartışma
17:55-18:05 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
18:05-18:15 Günün Özeti
  Mesut Altan