Program

Program

9 KASIM 2020 - PAZARTESİ

19:00 -21:55 OTURUM - 10
Oturum Başkanı: Gökhan Temeltaş
  FONKSİYONEL ÜROLOJİ OTURUMU
19:00-19:20 İnterstisyel Sistit ve Güncel Hasta Yönetimi
  Naşide Mangır
19:20-19:45 Aşırı Aktif Mesane Ürodinaminin Yeri
  Tufan Tarcan, Fatih Tarhan, Oğuz Mertoğlu
19:45-19:55 Tartışma 
19:55-20:25 PANEL:  Nörojenik Alt Üriner Sistem İşlev Bozukluğu Yönetimi
Moderatör : İlker Şen
Panelistler: Abdullah Gedik, Adnan Şimşir, Şahin Kabay
20:25-20:35 Tartışma
20:35-20:40 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
20:40 - 21:55 OTURUM -11
SALON A
BİLDİRİ OTURUMU (O-SS 1 - O-SS 20)
Oturum Başkanları: Volkan Şen, Fatih Gökalp 
Soru - Cevap 
SALON B
BİLDİRİ OTURUMU  (O-SS 21 - O-SS 40)
Oturum Başkanları: Hakan Vuruşkan, Özden Cebeci
Soru - Cevap 

10 KASIM 2020 - SALI

  Moderatör: Aydın Mungan
19:00 - 19:45 10 KASIM ÖZEL PROGRAMI
  Sunay Akın
19:45 - 22:20 OTURUM -12
Oturum Başkanı: Tahsin Turunç
  ANDROLOJİ OTURUMU
19:45 - 20:05 Kronik Skrotal Ağrıya Yaklaşım
  Ahmet Cihan
20:05 - 20:25 Hastam PDE5-İ'nden Fayda Görmedi. Ne Yapacağım?
  Yalçın Kızılkan
20:25-20:35 Tartışma
20:35 - 21:05 Azospermi-MikroTESE
Moderatör: Sezgin Güvel
Nonobstrüktif Azospermi Hastasına Yaklaşım
Berkan Duran
MikroTESE, Nasıl Yapıyorum? reTESE Kime? Ne Zaman?
Muhsin Balaban
21:05-21:15 Tartışma
21:15-21:20 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
21:20-22:20 OTURUM -13
SALON A
BİLDİRİ OTURUMU  (O-SS 41 - O-SS 55)
Oturum Başkanları: Sadık Görür, Tarık Emre Şener
Soru - Cevap 
SALON B )
BİLDİRİ OTURUMU  (O-SS 56 - O-SS 70)
Oturum Başkanları: Hüseyin Eren, Cemil Aydın
Soru - Cevap 

11 KASIM - ÇARŞAMBA 

19:00 - 21:55 OTURUM - 14
Oturum Başkanları: Gökhan Toktaş, M. Şahin Bağbancı
  ÜROONKOLOJİ OTURUMU
19:00-19:20 Üst Üriner TCC Tedavisinde Güncel Durum
  Özgür Yaycıoğlu
19:20-19:40 Sitoredüktif Nefrektomi: Yeni Tedavi Alternatifleri Varlığında Kime, Ne Zaman Yapılmalı?  
  Oktay Üçer
19:40-19:50 Tartışma 
19:50-20:25 PANEL : Testis Tümöründe Organ Koruyucu Cerrahi Kime ve Nasıl Yapılmalı
Moderatör:  Uğur Mungan
Kime? Kime Değil?  
İlker Tinay
Nasıl?
Barış Kuzgunbay
20:25-20:35 Tartışma
20:35-20:40 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
20:40-21:55 OTURUM -15
SALON A
BİLDİRİ OTURUMU (O-SS 71 - O-SS 90)
Oturum Başkanları : Cavit Can, Murat Uçar
Soru - Cevap 
SALON B
BİLDİRİ OTURUMU (O-SS 91 - O-SS 110)
Oturum Başkanları :Uğur Altuğ, Yunus Emre Göğer
Soru - Cevap 
 

12 KASIM 2020 - PERŞEMBE 

19:00 - 21:50 OTURUM - 16
Oturum Başkanı: Haluk Akpınar
  MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ OTURUMU
19:00-19:30 Üriner Sistem Rekonstrüksiyonunda: Laparoskopi/Robot
Moderatör : Cenk Y. Bilen  
Laparoskopi
Volkan İzol
Robot
Burak Argun
19:30-19:40 Tartışma 
19:40-20:20 BPH Minimal İnvaziv Cerrahisinde Yenilikler 
Moderatör: Barbaros Başeskioğlu
Resume
Barbaros Başeskioğlu
Bipolar Prostat Enükleasyonu
Cenk Acar
Ho:LEP
Peter Schatteman
20:20-20:30 Tartışma
20:30-20:35 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
20:35-21:50 OTURUM -17
SALON A
BİLDİRİ OTURUMU (O-SS 111 - O-SS 131)
Oturum Başkanları: Çağatay Göğüş, İlker Akarken
Soru - Cevap 
SALON B
BİLDİRİ OTURUMU (O-SS 132 - O-SS 151)
Oturum Başkanları: Ferruh Akay, Ali Furkan Batur
Soru - Cevap 

13 KASIM 2020 - CUMA 

19:00 - 21:50 OTURUM -18
Oturum Başkanı: Hasan Serkan Doğan
  ÇOCUK ÜROLOJİ OTURUMU
19:00-19:30 KURS : Distal Hipospadias
Moderatör : Rüknettin Aslan
Panelistler : Erim Erdem, Cem Aygün
19:30 -19:40 Tartışma
19:40-20:00 Penil Cerrahi Öncesi Hormon Uygulaması 
  Koray Ağras
20:00-20:20 Hipospadias Cerrahisi Sonrası Uzun Dönem Sonuçlar Bize Ne Gösteriyor? 
  A. Rüknettin Aslan
20:20-20:30 Tartışma
20:30-20:35 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
20:35-21:50 OTURUM -19
SALON A
BİLDİRİ OTURUMU (O-SS 152 - O-SS 171)
Oturum Başkanları: Onur Kaygısız, Erman Ceyhan
Soru-Cevap 
SALON B
BİLDİRİ OTURUMU (O-SS 172 - O-SS 191)
Oturum Başkanları: Çağrı Akın Şekerci, Onur Telli
Soru- Cevap