Bildiri Özetleri

Bildiri Özeti Gönderimi

Bildiri Gönderim KurallarıKongrede bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.

Gerektiğinde bildiri özetlerinin sunum biçimi bilimsel sekretarya tarafından değiştirilebilir.

Kongrede Aşağıdaki Bildiri kategorileri olacaktır.

- Sözel Sunum
- Poster Sunum
- Video Sunum
Video Sunumlar seslendirilmiş ve 7 dakikadan uzun olmayacaktır. Videolar bildiri sistemi üzerinden upload edilecektir.

Bildiri sahiplerine "Bildiri Özetiniz Sisteme Girilmiştir" şeklinde e-posta otomatik olarak gönderilecektir.

Bildiri kabul yazısı gönderildikten sonra sunumların geri çekilmesi mümkün değildir. Sunumu kabul edilen ancak sunulmayan sözlü bildiri sahiplerinin, geçerli gerekçelerini belgeleyememeleri halinde bir sonraki ulusal kongrede değerlendirme için yollayacakları sunumları kabul edilmeyecektir.

Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), bölüm ve kurumları ilgili bölümlere açık şekilde yazılmalıdır. Konuşmacı ve kurum isimleri ilgili bölüm dışına taşmayacak şekilde yazılmalıdır. İletişimden sorumlu yazarın posta adresi, telefon numaraları ayrıca ilgili bölümlere yazılmalıdır.

Örnek;
Ahmet Veldet
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara

Bildirinin başlığı çalışmayı yansıtacak en kısa şekilde verilmelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

Özet metin hatasız olarak yazılmalı ve sisteme yüklenmeden önce kontrolü yapılmalıdır. Sisteme yüklenen metinler düzeltme yapılmadan özet kitapçığında yer alacaktır.

Bildiri özetlerinin en fazla 2500 karakterden oluşması gerekmektedir. (Başlık, konuşmacı ve kurum isimleri,tablodakikelimeler bu sınırlamaya dahildir. 2500 karakterden fazla olan bildiri özetlerini sistem otomatik olarak kabul etmeyecektir.)

Kongremizin web sitesindeki online bildiri kısmından gönderme ile ilgili aşamaları dikkatlice okumanızı ve bildiri gönderme ile ilgili sorularınız için ucd20@flaptour.com.tr  adresiyle iletişim kurulmasını rica ederiz.

Video Bildiri Gönderimi

Video bildirinizin metin özetini girip gönderdikten sonra, aşağıdaki link aracılığıyla video dosyanızı kongre sekreteryasına iletebilirsiniz:

  • Video süresi 7 dakika ile sınırlandırılmıştır.
  • Video formatımız MP4 veya MPEG formatında hazırlanmalıdır.
  • Yüklediğiniz video dosya isminin, bildiri özeti ismi ile aynı olmasına dikkat ediniz, aksi takdirde değerlendimeye alınamayacaktır.
  • Videosunu sisteme yüklemede sorun yaşayan bildiri sahipleri, videolarını yine aynı bildiri özeti ismi ile ucd20@flaptour.com.tr   mail adresine wetransfer ile gönderebilirler.