Kurullar

Kurullar

Aydın Mungan
Başkan

Nihat Satar
2. Başkan

Yarkın Kamil Yakupoğlu
Genel Sekreter

İlteriş Tekin
Sayman

Bülent Önal
Dış İlişkiler Sorumlusu

Ömer Demir
Bilimsel Araştırma Faaliyetleri Sorumlusu

Hasan Serkan Doğan
Üroloji Okulu ve Eğit. Kom. Bşk.

Ali Tekin
İnternet ve Bülten Sorumlusu

Fehmi Narter
Web Bazlı Eğitim Faaliyetleri Sorumlusu

Gökhan Temeltaş
Dergi ve Periyodik Yayınlar Sorumlusu

 

Mehmet Salih Alar
Şube ve Üye Sorumlusu