Program

Program

7 KASIM 2020 - CUMARTESİ 

09:30-10:00 AÇILIŞ
ÜCD 10. Yıl 
N. Aydın Mungan
10:00 - 11:50 OTURUM - 1
Oturum Başkanları :  N. Aydın Mungan, Levent Türkeri
10:00-10:20 Üniversiteler ve Bilim
  Haluk Özen
10:20-10:40 Kılavuzlar Eşliğinde Böbrek Tümörlerine Yaklaşım?
  Süleyman Ataus
10:40-11:00 ICG Guided Lymphadenectomy in Prostate Cancer
  Luis Martinez-Pineiro
11:00-11:20 Forty Years in Urology - a View Into My Contributions Toward The Management of Bladder and Prostate Cancer. 
  Mark Soloway
11:20-11:40 Robotik Cerrahi Çağında Radikal Prostatektominin Evrimi
  Levent Türkeri
11:40-11:50 Tartışma
11:50-12:00 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
12:00-12:30 UYDU SEMPOZYUMU (Recordati)
  Moderatör : Tufan Tarcan
BPH ile İlişkili AÜSS’nin Tedavisine Üstün Yaklaşım 
  Silodosinin Farmakolojik Profili ve Klinik Yansımaları  - Tufan Tarcan
AÜSS Tedavisinin Görünmeyen Yüzü - Can Öbek
12:30-12:35 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
12:35-14:15 OTURUM - 2
Oturum Başkanları :  Emre Akkuş, Bülent Alıcı
12:35-13:05 Erkekte Hipogonadizm. Hangi Hastaya TRT?
  Moderatör: Adil Esen
  Panelistler: Hamdi Özkara, Ümit Gül 
13:05-13:25 Master Lecture (ESSM): Penile Prosthesis: The Past and The Future      
  Carlo Bettocchi
13:25-13:45 How Varicocelectomy Impacts on Couple Natural and Assisted Reproduction
  Fabrizio M. Castiglioni 
13:45-14:05 A New Field of Activity for Urologists in IVF Centers: Surgical Sperm Retrieval for ICSI in Male Infertility
  Giovanni Maria Colpi
14:05-14:15 Tartışma
14:15-14:25 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
14:25-15:05 UYDU SEMPOZYUMU - (Astellas) 
  Değişen Koşullarda AAM Tedavisinde Hasta Odağı
  Moderatör: Tufan Tarcan 
  Konuşmacılar: Francisco Cruz, Cüneyd Özkürkçügil
15:05-15:10 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
15:10-16:30 OTURUM - 3
Oturum Başkanları: Cüneyt Özkürkçügil, Abdullah Gedik
15:10-15:30 Erkekte Posterior Üretra Darlığına Yaklaşım
  Zafer Aybek
15:30-15:50 Kadın Üretra Darlığına Yaklaşım
  A. Ersin Zümrütbaş
15:50-16:20 Panel: Pelvik Organ Prolapsusu Cerrahi Tedavisi’de Komplikasyonlar
  Moderatör: Oktay Demirkesen
  Panelistler: Ömer Gülpınar, Levent Emir, Esat Korğalı
16:20-16:30 Tartışma
16:30-16:35 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
16:35 - 17:15 OTURUM -4
Oturum Başkanları: Haluk Akpınar, Özbay Aydemir
16:35-17:15 Fleksibl Üreteroskopi Kursu
Moderatör : İlteriş Tekin
Güncel Fleksible Üreterorenoskoplar ve Donanım
Yakup Bostancı
RIRS’da Üreteral Erişim Kılıfı ve JJ Stent Kullanımı
Selçuk Keskin
Taş kırma Cihazları ve Taş Kırma Yöntemleri
Cenk Yazıcı
Komplikasyonlar: Tanı, Önleme ve Tedavisi
Ahmet Güdeloğlu
17:15-17:25 Tartışma
17:25-17:35 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
17:35-18:55 OTURUM - 5
Oturum Başkanları: A. Adil Esen, İlke Kazaz
17:35-18:05 Panel: ED'nin Medikal Tedavisi
Moderatör : Tahsin Turunç
PDE-5 İnhibitörleri 
Şakir Ongun
Yan Etkiler ve Başka İlaçlarla Beraber Kullanımda Dikkat Edilecekler
Önder Çınar
Diğer Medikal Tedaviler
Bahadır Şahin
18:05-18:25 Prematür Ejakülasyonda Medikal ve Non-Medikal Tedaviler
  Ege Can Şerefoğlu
18:25-18:45 Penil RDUS ve Skrotal RDUS Kime? Ne zaman?
  İsmail Mihmanlı
18:45-18:55 Tartışma
18:55-19:00 KAHVE ARASI - STAND ZİYARETİ
19:00-19:10 Günün özeti
  Mutlu Değer
19:10-19:40 Akılcı İlaç Oturumu
  Nebil Akdoğan